Østfolding og medlem av samepolitisk råd

Østfolding og medlem av samepolitisk råd

Mange tenker det å engasjere seg samepolitisk, da er man bare opptatt av det som skjer i samiske områder. Samer finner vi over alt, både i og utenfor det vi kaller tradisjonelle samiske områder, sa Rune Solmyr på fylkesårsmøte i Østfold Senterparti.

Les mer

Senterpartiet i Sametingsrådet

Senterpartiet i Sametingsrådet

Etter tre ukers forhandling foreligger enighet mellom Senterpartiet, NSR og Flyttsamelista om samarbeid i kommende periode i Sametinget. Våre to toppkandidater gleder seg over dette og håper Sp klarer å få inn representant fra Sør-Norge ved neste valg.

Les mer

Senterpartiets førstekandidater til Sametinget

Senterpartiets førstekandidater til Sametinget

Hvis NRKs valgprognose stemmer, kan det se ut til at 5 av våre 7 førstekandidater kan få et sete i Sametinget.

Les mer

Reindrift og andre samiske primærnæringer

Reindrift og andre samiske primærnæringer

For Senterpartiet er primærnæringer ikke bare viktig i kraft av de livsviktige produktene som tilvirkes i disse næringene, men også har en meget sentral rolle som kulturbære sier Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen.

Les mer

Ressurssenter og møtested

Ressurssenter og møtested

Det er den norske stats ansvar å gjøre et nasjonalt løft for styrking av samisk kultur, identitet og språk både blant samer og i befolkningen forøvrig. Kunnskap om samisk kultur er generelt for lav i befolkningen etter en effektiv fornorskningspolitikk i tidligere tider. Dette må det kompenseres for ved å styrke den allmenne kunnskapen om det samiske. Jan Fredrik Eriksen mener det best gjøres gjennom å opprette nasjonale ressurssentre i ikke-samiske områder.

Les mer

Kort avstand mellom sametings- og stortingsgruppa i Senterpartiet

Kort avstand mellom sametings- og  stortingsgruppa i Senterpartiet

Deltakerne på kandidatsamlingen i Karasjok 14. august fikk besøk av Senterpartiets generalsekretær Knut M. Olsen. Felles møter mellom generalsekretær og Senterpartiets representanter på Sametinget og på Stortinget vil være et viktig verktøy for samkjøring.

Les mer

Valgkampåpning Eidsvoll

Valgkampåpning Eidsvoll

Jan Fredrik Eriksen, vår toppkandidat til Sametinget, var sammen med Akershus’ to toppkandidater til Stortinget Sigbjørn Gjelsvik og Else Marie Rødby under valgkampåpning på Eidsvoll.

Les mer

Drahjelp fra Trygve i Fredrikstad

Drahjelp fra Trygve i Fredrikstad

To av våre kandidater, Roshild Solfjell og Rune Solmyr, fikk god drahjelp av vår partileder Trygve Slagsvold Vedum under åpningen av valgkampen på Stortorvet i Fredrikstad 5. august.

Vår partileder stiller opp i den samepolitiske valgkampen både i nord og i sør!

Les mer

To generasjoner – et mål

To generasjoner – et mål

En identistyrking, og styrking av språk og kultur er det som er viktigst for oss, sier våre toppkandidater Jan Fredrik Eriksen (49) og Sophie Erke Blaser (22).

Les mer

«Fornorskning» og rasehygiene

«Fornorskning» og rasehygiene

Vi vil sikre at den samiske dimensjonen heretter ivaretas på en bedre måte, både i politiet, hos domstolene, og ellers i samfunnet, sier Hilde Widerberg, kandidat for Senterpartiet fra valgkrets Sør-Norge, som forteller om hvordan tidligere tiders rasehygeniske tankegods fremdeles eksistert da hennes foreldre møttes.

Les mer