Østfolding og medlem av samepolitisk råd

Østfolding og medlem av samepolitisk råd

Mange tenker det å engasjere seg samepolitisk, da er man bare opptatt av det som skjer i samiske områder. Samer finner vi over alt, både i og utenfor det vi kaller tradisjonelle samiske områder, sa Rune Solmyr på fylkesårsmøte i Østfold Senterparti.

Les mer

Senterpartiet i Sametingsrådet

Senterpartiet i Sametingsrådet

Etter tre ukers forhandling foreligger enighet mellom Senterpartiet, NSR og Flyttsamelista om samarbeid i kommende periode i Sametinget. Våre to toppkandidater gleder seg over dette og håper Sp klarer å få inn representant fra Sør-Norge ved neste valg.

Les mer

Samisk ungdom i sør opp og fram!

Samisk ungdom i sør opp og fram!

– Den beste samiske politikken for unge er det Senterpartiet som har, sier 5. kandidat Sander Eide Aase fra Hardanger som er yngste kandidat i sametingsvalget.

Les mer

Senterpartiets førstekandidater til Sametinget

Senterpartiets førstekandidater til Sametinget

Hvis NRKs valgprognose stemmer, kan det se ut til at 5 av våre 7 førstekandidater kan få et sete i Sametinget.

Les mer

Reindrift og andre samiske primærnæringer

Reindrift og andre samiske primærnæringer

For Senterpartiet er primærnæringer ikke bare viktig i kraft av de livsviktige produktene som tilvirkes i disse næringene, men også har en meget sentral rolle som kulturbære sier Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen.

Les mer

Ressurssenter og møtested

Ressurssenter og møtested

Det er den norske stats ansvar å gjøre et nasjonalt løft for styrking av samisk kultur, identitet og språk både blant samer og i befolkningen forøvrig. Kunnskap om samisk kultur er generelt for lav i befolkningen etter en effektiv fornorskningspolitikk i tidligere tider. Dette må det kompenseres for ved å styrke den allmenne kunnskapen om det samiske. Jan Fredrik Eriksen mener det best gjøres gjennom å opprette nasjonale ressurssentre i ikke-samiske områder.

Les mer

«Fornorskning» og rasehygiene

«Fornorskning» og rasehygiene

Vi vil sikre at den samiske dimensjonen heretter ivaretas på en bedre måte, både i politiet, hos domstolene, og ellers i samfunnet, sier Hilde Widerberg, kandidat for Senterpartiet fra valgkrets Sør-Norge, som forteller om hvordan tidligere tiders rasehygeniske tankegods fremdeles eksistert da hennes foreldre møttes.

Les mer

Hvor er de samiske bøkene?

Hvor er de samiske bøkene?

Vår 2. kandidat Sophie Erke Blaser tok turen til Deichmanske bibliotek i Oslo for å se hvordan de fremstilt det samiske. Hun sier at det er viktig for henne at det samiske kommer mer tydelig frem i bybildet, og det som møtte henne var verre enn forventa.

Les mer

Samiskundervisning i Sør-Norge

Samiskundervisning i Sør-Norge

Manglende arenaer for å praktisere språket, som hyppige språkbadsamlinger oftere og nærmere hjemmet er noe Jan Fredrik Eriksen har savnet for sine barn. Denne erfaring deltes av mange av møtedeltakerne. Sametingsrepresentant og pedagog Elisabeth Erke gikk igjennom hva som skjer på Sametinget og hva Senterpartiet ønsker å få til på området.

Les mer

Program for Guovddášbellodat / Senterpartiet 2021-2025

Program for Guovddášbellodat / Senterpartiet 2021-2025

Senterpartiets program til Sametinget er lagt ut på Senterpartiets offisielle nettside

Les mer