Jan Fredrik Eriksen, 1. plass

Jan Fredrik Eriksen, 1. plass

Bosatt i Asker og jobber som flyvert. Engasjert for bedre samisundervisning i sør, etablering av samiske ressurssentre, og språkopplæring også for foreldre. Han krever an ansvarlig forvaltning av naturressurser.

Les mer

Sophie Erke Blaser, 2. plass

Sophie Erke Blaser, 2. plass

Bosatt i Oslo hvor hun jobber i samisk barnehage. Ønsker å fremme saker som styrker språkopplæring, fra barnehage til høyere utdanning, rekruttering av samiske lærekrefter, og vil at det samiske skal bli mer synlig i bybildet og i det offentlige rom.

Les mer

Daniel Helland-Andreassen, 3. plass

Daniel Helland-Andreassen, 3. plass

Bor i Askøy og jobber som lærer i byggfag. For Daniel er det viktig at bygdene blir satset på og bygget opp. Der vi har bostetting, må vi også ha tjenester.

Les mer

Roshild Solfjell, 4. plass

Roshild Solfjell, 4. plass

Bor i Moss og jobber som sykepleier. Mener at senterpartipolitikk generelt også er god samepolitikk!

Les mer

Sander Eide Aase, 5. plass

Sander Eide Aase, 5. plass

Skuleeleven frå Hardanger og den yngste kandidaten i årets Sametingsval. Brenn for like rettar for alle med samisk bakgrunn, uansett kor i landet dei bur.

Les mer

Rune Solmyr, 6. plass

Rune Solmyr, 6. plass

Bor i Fredriksstad og er autorisert ambulansearbeider. Mener at det er viktig at det skal bli lettere å få den samiske undervisningen ungene har krav på. Det må skapes flere nøytrale samiske møteplasser nær folk i hele landet, der samer kan dyrke felleskapet, identitet, språk og tradisjoner.

Les mer

Trine Hamnvik, 7. plass

Trine Hamnvik, 7. plass

Bor i Oslo og jobber som terapeut. Er leder av kretsstyret. Mener at utkantene må ha og gode veier og like god tilgang til kommunikasjon som sentrale strøk. Ser gjerne at det blir mer oppmerksom om tradisjonell samisk folkemedisin

Les mer

Stian Hagemann Jensen, 8. plass

Fra Oslo og er i studiepermisjon fra seksjonslederstilling i kommunen. Mener at overføring av makt og myndighet over til Sametinget bør være et absolutt krav og at Sametinget bør bestå av heltidspolitikere med ansatte rådgivere.

Les mer

Hilde Widerberg, 9. plass

Hilde Widerberg, 9. plass

Bor i Kolbotn og jobber som lektor. Som utdannet jurist er hun opptatt av menneskerettigheter, urfolksproblematikk og ulike former for diskriminering

Les mer

Morten Edvardsen, 10. plass

Morten Edvardsen,  10. plass

Bor i Oslo og jober som politisk rådgiver. Er særlig opptatt av naturressursforvaltning, som omfatter både klassisk miljøvern som primærnæringer, gruvedrift og kraftutbygging og samferdsel.

Les mer