Hvor er de samiske bøkene?

Bli med vår 2. kandidat Sophie Erke Blaser til Deichmanske bibliotek i Oslo

Med stor forventning besøkte Sophie Oslos nye praktbygg, Deichmanske bibliotek, som har seks etasjer full av bøker og opplevelser.

Jeg tok meg denne turen til Deichmanske for å se hvordan de fremstilt det samiske. Det er viktig for meg at det kommer mer tydelig frem i bybildet, og det som møtte meg der var verre enn forventa.

Sophie Erke Blaser
Sophie ved hylla for voksen skjønnlitteratur på samisk

Jeg fant ikke informasjon om hvor samiske bøker kunne finnes på oppslagstavlen, forteller Sophie som måtte spørre om dette for å finne det som viste seg å være to hyller; en i avdeling for voksen skjønnlitteratur og en i avdeling for flerspråklig barnebøker.

Hun lar seg ikke imponere, på tross av mange kreative rom og avdelinger fantes det ikke et eget samisk rom.

– Det var ganske tragisk å se hvor lite synlig det var, og hvor lite de hadde. Det var ingen synliggjøring av samisk språk, ingen fokus på samer som en nasjonal urbefolkning.

Sophie reagerte på at det i tillegg var veldig lite bøker om lule- og sørsamisk samt ingen bøker om de andre samiske språkene som pite-, ume- og skoltesamisk.

Hylla for samiske barnebøker

Jeg tok meg denne turen til Deichmanske for å se hvordan de fremstilt det samiske. Det er viktig for meg at det kommer mer tydelig frem i bybildet, og det som møtte meg der var verre enn forventa.

Sophie Erke Blaser, 2. kandidat til Sametinget fra valgkrets Sør-Norge

Hva sier Senterpartiets program om samisk kunst og kulturformidling og samisk media?

Guovddášbellodat/Senterpartiet er stolte av våre kunstnere, både innen musikk, drama, joik, film, litteratur, duodji og kunst. Samiske kunstnere har de senere årene virkelig tatt steget opp i verdensklasse og høster stor anerkjennelse. Kunst og kultur er et folks identitet, gir positive opplevelser og berører mennesker på en helt spesiell måte. Også som politisk uttrykk har kunst og kultur vært viktig i vår historie. Vi ønsker gode kulturtilbud nær folk, og tilbud for alle.

Guovddášbellodat / Senterpartiet vil:

 • Støtte og utvikle et levende kulturliv og brede kulturtilbud til barn og unge 
 • Sikre mangfoldet i samisk kulturliv, som tradisjonell joik og nyere uttrykksformer 
 • Gi mere støtte til samisk film- og medieproduksjon 
 • Støtte samiske nærradio 
 • Støtte samisk kirkeliv 
 • Støtte opp om samiske idrettslag 
 • Gi støtte til samiske kunstnere, både i form av nettverksbygging, kompetanseheving og kunststipend 
 • Støtte samisk reiseliv som bygger sine produkter på formidling av samisk kultur 
 • Viderefører ordningen med Samiske veivisere 
 • Støtte samisk barneteater og Åarjelsaemien teater 
 • Støtte institusjoner som Dáiddadallu og etablering av Samisk Kunstmuseum 
 • Synliggjøre viktigheten av institusjoner og festivaler som arena for samiske kunstnere. 
 • Arbeide for mere samisk innhold og samiskspråklige produksjoner i media