30. juni – frist for innmelding i valgmanntall

Til høsten er det stortingsvalg, og er du over 18 år, så står du i manntallet. Samtidig som stortingsvalget er det også sametingsvalg, men er du same, så står du ikke automatisk i manntallet.

Plenumsalen. Foto: Denis Caviglia/Sametinget

Mange oppdager sitt samiske opphav ved en tilfeldighet, hvor foreldre eller besteforeldre forteller om sine barndomsminner og oppvekst. De er kanskje ikke klar over at man som same har rett til å stemme i sametinget.

Jan Fredrik

En viktig del av et demokrati er retten til å stemme, og ved å melde seg inn i manntallet bruker man nettopp sin stemme for å skape forandring i samfunnet.

Sophie

Jeg vil anbefale alle som har aner fra nord om å høre med sine foreldre, besteforeldre og evt oldeforeldre om hvor man faktisk stammer fra.

Daniel

Vi oppfordrer derfor alle som har en samisk identitet men som enda ikke har tatt skrittet til registrere seg i valgmanntallet til å gjøre det innen fristen. Skal Senterpartiet få flest mulig representanter i Sametinget så må vi Senterparti-samer bruker våre stemmer.

Lenke til registrering i valgmantallet

Sophie Erke Blaser (21), 2. kandidat krets 7 (Sør-Norge)

– En viktig del av et demokrati er retten til å stemme, og ved å melde seg inn i manntallet bruker man nettopp sin stemme for å skape forandring i samfunnet, sier Sophie Erke Blaser. Når man melder seg inn i manntallet er det en flott måte og medvirke i det demokratiske styret. Da særlig det samiske hvor det er ytterst viktig med stemmer, og én stemme har stor kraft og kan være avgjørende. Så meld deg inn manntallet for at du kan stemme, slik at kanskje du får dine ønsker for samfunnet oppfylt.

Jan Fredrik Eriksen (49), toppkandidat krets 7 (Sør-Norge)

– Mange samer i Sør-Norge har ved egen eller foreldrenes flytting sørover mistet sin samiske identitet sier Jan Fredrik Eriksen. Mange oppdager sitt samiske opphav ved en tilfeldighet, hvor foreldre eller besteforeldre forteller om sine barndomsminner og oppvekst. De er kanskje ikke klar over at man som same har rett til å stemme i sametinget. Man har kanskje en oppfatning om at man må bo i samiske områder for å stemme i sametingsvalget. Registrerer man seg, så har man mulighet til å påvirke på sametinget, og har tatt et lite steg mot å vinne tilbake sin samiske identitet.

Daniel Helland-Andreassen (31), 3. kandidat krets 7 (Sør-Norge)

Følg gjerne rådet til vår tredje kandidat Daniel Helland-Andreassen:

– Jeg vil anbefale alle som har aner fra nord om å høre med sine foreldre, besteforeldre og evt oldeforeldre om hvor man faktisk stammer fra. Har man forfedre som har samiske aner eller hadde samisk som morsmål så kan man melde seg inn i samemantallet. Gjør man det kan man utgjøre en stor forskjell ved sametingsvalget. Ta kontakt med de eldre i slekta! Alle stemmer teller!