Karl Johan (Oslo) 23. august

Sophie og Jan Fredrik

En trivelig dag i godt vår på Karl Johan for våre to toppkandidater, Jan Fredrik Eriksen og Sophie Erke Blaser med mange intense diskusjoner. Spesielt lærerikt var det for våre to kandidater å ha med seg Elisabeth Erke, sametingsrepresentant og 1. kandidat i Østre valgkrets. På Sametinget er Elisabeth medlem av oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen så mye av praten mellom de besøkende handlet om disse temaene.

Inspirerende for oss som jobber med samepolitikken å stå på valgboden sammen med de dyktige medlemmene fra Senterpartiets lokallag i Oslo som til bemanner boden igjennom hele valget.

Jan Fredrik og Elisabeth foran Senterpartiets valgbod på Karl Johan, Oslo