Kort avstand mellom sametings- og stortingsgruppa i Senterpartiet

Jan Fredrik Eriksen, Sophie Erke Blaser, 1. og 2. kandidat Sør-Norge krets og Knut M. Olsen, Senterpartiets generalsekretær

Kjernen i Senterpartiets politikk er direkte overførbar til Sametinget.

Jan Fredrik Eriksen, 1. kandidat Lulli-Norga/Sør-Norge

Deltakerne på kandidatsamlingen i Karasjok 14. august fikk besøk av Senterpartiets generalsekretær Knut M. Olsen. For kommende sametingsperiode planlegges det månedlige felles møter mellom generalsekretæren og Senterpartiets sametings- og stortingsrepresentanter.

– Senterpartiet satser i år breiere enn noensinne tidligere, sier Jan Fredrik Eriksen, 1. kandidat fra Sør-Norge krets. Vi stiller med sterke lister i alle samiske kretser.

Eriksen mener at det er en skikkelig satsing for å bygge laget når de tre toppkandidatene fra samtlige kretser er samlet i Karasjok. Når generalsekretæren kommer ens ærend til indre Finnmark for å være med, da er dette et tydelig tegn på at Senterpartiet er seriøs i denne satsningen.

– Kjernen i Senterpartiets politikk er direkte overførbar til Sametinget. Vi har alltid satset på primærnæringene, kultur og lokalt styre, og nå gjør vi det enda sterkere enn tidligere også på Sametinget.

Toppkandidater fra tre av valgkretsene, Svein Leiros fra Gáisi, Nils Ante Eira fra Veasttarmeara/Vesthavet og vår egen Jan Fredrik Eriksen, Lulli-Norga/Sør-Norge, i samtale om den nær kontakten det vil være mellom sametings- og stortingsrepresentantene i Senterpartiet.

En god samhandling og samarbeid med moderpartiet vil styrke den samepolitiske jobben vi som sametingsgruppe skal gjøre.

Svein O. Leiros, 1. kandidat Gáisi og leder for Samepolitiske råd

– Det har vært en utrolig fin og flott helg i Karasjok, med mange gode diskusjoner og samtaler, sier Svein O. Leiros. Det å samle alle toppkandidatene fra alle valgkretser er veldig viktig for veien videre. Å bygge en god organisasjon også inne samepolitikken og ikke minst å få en god samhandling og samarbeid med moderpartiet vil styrke den samepolitiske jobben vi som sametingsgruppe skal gjøre.