Morten Edvardsen, 10. plass

På 10. plass står Morten Edvardsen, 39 år. Bor på Grünerløkka, er opprinnelig fra Alta. Er politisk rådgiver og 1. vara for Senterpartiet i Oslo bystyre. Har tidligere sittet 8 år på fylkestinget i Finnmark.

Morten er særlig opptatt av naturressursforvaltning, som omfatter både klassisk miljøvern som primærnæringer, gruvedrift og kraftutbygging og samferdsel. Den må utføres på en måte som både tar vare på naturen, men også gir samfunnet mulighet til videreutvikling.

“Vi må ta vare på naturen vår slik at de som kommer etter oss overtar den i bedre stand enn det vi selv gjorde” sier Morten, “Det er en forvaltningstanke som er grunnlaget for Senterpartiets politikk.”

Han er også opptatt av at alle skal få rom til å definere sin identitet, og få aksept for den. Et samfunn som er mer åpent og inkluderende gir alle mennesker muligheten til å leve gode liv.