Østfolding og medlem av samepolitisk råd

Ja, jeg er østfolding, men jeg er også same. Noe jeg er stolt av.

Rune Solmyr på fylkesårsmøte i Østfold SP


– Mange tenker det å engasjere seg samepolitisk, da er man bare opptatt av det som skjer i samiske områder. Samer finner vi over alt, både i og utenfor det vi kaller tradisjonelle samiske områder, sa Rune Solmyr på fylkesårsmøte i Østfold Senterparti 5. mars 2022.

Rune Solmyr sitter i Senterpartiets Samepolitiske råd og er glad for at hans partifeller i Østfold utfordret ham på årsmøtet til å fortelle om Senterpartiets samepolitiske arbeid og hans eget engasjement.

– Ja, jeg er østfolding, men jeg er også same. Noe jeg er stolt av.

Samepolitiske råd

– Vi kjemper for saker andre tar som en selvfølge, forteller Rune om arbeidet i Senterpartiets Samepolitiske råd. Skole og barnehagetilbud på hjertespråket, likeverdige helsetjenester, psykisk helsehjelp fra fagfolk med kulturkompetanse om oss, læremidler på samisk og så videre.

– I mange år har det blitt gjort urett mot det samiske folk, som idag har den konsekvens at vi har for lite fagfolk som kan gi oss de vanligste tjenester og tilbud i de fleste fagfelt. Så det er viktig med rekrutteringstiltak av samiske barnehagelærere, lærere, sykepleier, leger og kompetanseheving innen disse feltene er viktig for å bøte på dette. Og at dette er noe Norge er forpliktet til å legge til rette for dette, både ved grunnloven og internasjonale forpliktelser.

Samisk språk i Sør-Norge

Mange samer har mistet det samiske språk gjennom fornorskingspolitikken. Det samiske språket er en viktig del av kulturen til samene og vi må få flere til å ta språket tilbake.

– Dessverre så opplever mange i Sør-Norge at det er vanskelig å få skolen til å samarbeide for å få den best mulig løsning for samiskundervisningen for ungene, og det virker som at de ikke har helt forståelse for at samiskundervisning er noe ungen har krav på. Så det er tydelig at det er et stort behov for bedre informasjon til skolene om hvilke rettigheter det er rundt undervisningen.

Sametingsmanntallet

Rune Solmyr minner om at det er mange som har samisk opphav som ikke står i Sametingets valgmantall. I dag er det litt over 20 000 personer som er registrert.

– Senterpartiet har godt over 20 000 medlemmer, det skal overaske meg om det ikke er flere senterpartister som egentlig kan melde seg inn i samemanntallet.