Guovddášbellodat / Senterpartiet

Møte mellom to toppkandidater

Møte mellom to toppkandidater

Se Jan Fredrik Eriksens møte med Elisabeth Erke, sametingsrepresentant og toppkandidat for østre valgkrets. De håper at flest mulig av Senterpartiets kandidater blir innvalgt til Sametinget i høst.

Les mer

Hvor er de samiske bøkene?

Hvor er de samiske bøkene?

Vår 2. kandidat Sophie Erke Blaser tok turen til Deichmanske bibliotek i Oslo for å se hvordan de fremstilt det samiske. Hun sier at det er viktig for henne at det samiske kommer mer tydelig frem i bybildet, og det som møtte henne var verre enn forventa.

Les mer

Samiskundervisning i Sør-Norge

Samiskundervisning i Sør-Norge

Manglende arenaer for å praktisere språket, som hyppige språkbadsamlinger oftere og nærmere hjemmet er noe Jan Fredrik Eriksen har savnet for sine barn. Denne erfaring deltes av mange av møtedeltakerne. Sametingsrepresentant og pedagog Elisabeth Erke gikk igjennom hva som skjer på Sametinget og hva Senterpartiet ønsker å få til på området.

Les mer

Program for Guovddášbellodat / Senterpartiet 2021-2025

Program for Guovddášbellodat / Senterpartiet 2021-2025

Senterpartiets program til Sametinget er lagt ut på Senterpartiets offisielle nettside

Les mer

Samisk i barnehage bør være en selvfølge

Samisk i barnehage bør være en selvfølge

Små barn har en helt enorm evne og kapasitet til å plukke opp og lære seg språk i ung alder, sier Daniel Helland-Andreassen som sitter i styret i Askøy Senterparti og er 3. kandidat i Lulli-Norgga válgabiire/Sør-Norge valgkrets til Sametinget

Les mer

Går for to på Sametinget fra Sør-Norge

Går for to på Sametinget fra Sør-Norge

Det gir en styrke i å ha et stort lag i ryggen som har de samme grunnprinsippene i alle de folkevalgte nivåene Senterpartiet er representert i. Det gir oss samepolitikere i Senterpartiet større mulighet for gjennomslag både lokalt og nasjonalt, sier Senterpartiets listetopp i Sør-Norge.

Les mer

Det samiske må bli mer synlig i bybildet

Det samiske må bli mer synlig i bybildet

Resolusjon vedtatt på landsmøtet i Senterpartiets samepolitiske råd.

Les mer