Program for Guovddášbellodat / Senterpartiet 2021-2025

Samer som folk er like mangfoldige og unik som ethvert annet menneske, og i vårt samepolitiske arbeid er det en selvfølge å ivareta alle samer i hele Sápmi. Bakgrunn, bosted, yrke, språk, kjønnsidentitet eller levesett skal ikke bety noe i forhold til det å kunne ivareta og stå i sin samiske tilhørighet. Det er opp til hver enkelt å definere sin egen identitet.

Guovddášbellodat/Senterpartiet vil legge til rette for en samfunnsutvikling der samene på egne premisser utvikler språk, kultur og samfunns- og næringsliv. Vi vil styrke bosettinga i små lokalsamfunn og legge til rette for infrastruktur og kommunikasjon, bærekraft og levekår.

Fra innledningen til programmet
Bilder fra programmet