Roshild Solfjell, 4. plass

Roshild Solfjell står på 4. plass. Hun er 46 år, gift og har to barn.  Bor i Moss, opprinnelig fra Tana i Finnmark.  Til vanlig jobber Roshild som sykepleier innen rus og psykiatri. Når anledningene byr seg er det som frister aller mest å være på tur ute i naturen med familien. 

Roshild er lokallagsleder for Moss – Rygge senterparti, Fylkesleder for Østfold senterkvinner, vara til kommunestyret i Moss og sitter i hovedutvalg for helse og mestring i Moss. 

Politisk har Roshild en tanke om at senterpartipolitikk generelt også er god samepolitikk. 

Det Roshild rent samepolitisk er mest opptatt av er å ta vare på den samiske kulturarven, språket og almen kunnskap om samene. Det er flaut mener hun, at folk flest ikke vet stort mer om samene enn at man finnes. Roshild vil at kunnskap om samene må inn som en naturlig del av opplæring allerede fra barnehagen, læren om samene må flettes inn der det er naturlig.