Rune Solmyr, 6. plass

Vår 6. kanidat er Rune Solmyr som er 51 år. Gift med verdens herligste kone og har tre flotte barn. Bor i Fredriksstad. Er autorisert ambulansearbeider, tok ambulanseutdanningen gjennom Norsk Luftambulanse.

Rune har sine samiske røtter fra Rognsund og han kjører gladelig de 200 mila for å komme til dette fantastiske stedet for å treffe familie og venner. Det er mange politiske saker som Rune mener er viktige, og han vil nevne noen av de han brenner mest for.

Rune mener at det er veldig viktig at det skal bli lettere å få den samiske undervisningen ungene har krav på. Læremiddelproduksjonen må styrkes, spesielt i forhold til digitale undervisningsressurser. Vi må ikke glemme at det samiske språket er en viktig del av kulturen til samene og vi må få flere til å ta språket tilbake. Og det er viktig at undervisningen tilrettelegges til det enkelte barnets nivå.

For å kunne ta vare på vår kultur, språk og våre tradisjoner så må vi ha møteplasser der samene bor. Derfor må det skapes flere nøytrale samiske møteplasser nær folk i hele landet, der samer kan dyrke felleskapet, identitet, språk og tradisjoner.

Som dere skjønner så er Rune opptatt av å ta vare på samisk kultur, språk og tradisjoner.