Samisk i barnehage bør være en selvfølge

Daniel Helland-Andreassen, 3. kandidat valgkrets 7

– Små barn har en helt enorm evne og kapasitet til å plukke opp og lære seg språk i ung alder, sier Daniel Helland-Andreassen som sitter i styret i Askøy Senterparti og er 3. kandidat i Lulli-Norgga válgabiire/Sør-Norge valgkrets* til Sametinget

– Barnehage er en veldig viktig arena for språkutvikling, det ser vi jo i begrunnelsen for å gi gratis kjernetid til innvandrerbarn. Jeg mener at vi burde tilby dette i barnehager for de som ønsker det også på samisk, sier Helland-Andreassen som mener at erfaring tilsier at om tilbudet er der så vil det bli benyttet seg av og gjerne få økt etterspørsel.

– Økt samisk språkopplæring i Sør-Norge er en av de viktigste sakene for kretsen og er noe jeg vil prioritere i samepolitikken og opp i mot Senterpartiet sentralt.

Daniel Helland-Andreassens datter er i den heldige situasjonen at selv om ikke samisk er et tilbud på datterens skole, så har hun en lærer som snakker samisk. Han mener at dette tilbudet er så viktig at alt må prøves for å få tak i lærere og barnehagepersonell som kan undervise i samisk.

– Hver en stein bør snus for at det landes en undervisningsstilling eller to i samisk her på Askøy, det vil jo også gjøre bygden vår attraktiv for tilflytting av samer om det opprettes samisk-språkopplæringstilbud. Hvorfor ikke samarbeide mellom skoler og barnehager for å få dette til, spør Daniel Helland-Andreassen.

Daniel Helland-Andreassen kan kontaktes på mobil 90978447 eller Daniel.lha@outlook.com.

*) Sør-Norge valgkrets (valgkrets 7) består av de kommunene i Møre og Romsdal og Innlandet fylker som ikke tilhører valgkrets 6, samt fylkene Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken og Oslo.

Informasjon om Senterpartiet i valgkrets 7 til Sametinget: sapmi-sp-sornorge.no