Det samiske må bli mer synlig i bybildet

Resolusjonsforslag fra Senterpartiets valgkrets Sør-Norge. Vedtatt på landsmøte i Senterpartiets samepolitiske råd 03.03.2021

Samer i sør har et behov for at det samiske tilbudet og språk blir mer synlig i bybildet og på kommunenes nettsider. Samisk er likestilt med det norske og bør gjenspeiles i det offentlige i større grad enn det vi ser i dag. Langt flere offentlige bygg bør skiltes på samiske språk.

Kulturelle tilbud som finnes, bør også få sin publiseringsplass på offentlige nettsider. I dag er det vanskelig å finne fram til samiske tilbud. Noen kommuner er noe bedre enn andre, men forbedringspotensialet er stort.

Senterpartiets samepolitiske råd vil være med å gjøre dette til en kampsak, slik at vi oppnår mer synlighet og dermed anerkjennelse og aksept. Jo mer tilgjengelig informasjonen og tjenester er, desto mer blir det benyttet. Nettsider og info til skoler og arbeidsplasser trenger en overhaling. Samisk er så vidt synlig, i skole, barnehage osv. Målet er å anerkjenne den samiske befolkningen ved å gi det plass, og få det til å være positivt å være same.