Samisk ungdom i sør opp og fram!

Sander Eide Aase. Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg/Hordaland Folkeblad

Den beste samiske politikken for unge er det Senterpartiet som har.

Sander Eide Aase, 5. kandidat på vår liste og yngste kandidat i Sametingsvalget

Årets sametingsvalg er også viktig for dei unge samane i sør. Behovet for ei god språkopplæring og levande, samisk kultur også i sør. Dette er viktige saker for Senterpartiet.

Den beste samiske politikken for unge er det Senterpartiet som har. Me vil laga fleire nøytrale møtestader og kulturarenaer nær folk i heile landet. Desse vert viktige samlingspunkt også for samisk ungdom, der kan ein aktivt bruka språket og halda kulturen og tradisjonar i hevd.

Senterpartiet skal og styrka språkundervisinga. Dette er svært viktig med tanke på digitale læremiddel, som stadig vert ein større del av skulekvardagen for alle elevar.

Ei tilpassa, psykisk helsetjeneste er og noko me skal kjempa for. Psykisk uhelse er eit av vår tids største utfordringar blandt ungdom. Dette ynskjer Senterpartiet på Sametinget å gjera noko med.

Så for meir samisk synleg i bybilete, betre samiskundervisning, betre psykisk helsetilbud og endå betre samisk kulturformidling, røyst Senterpartiet ved årets sametingsval!

Hva mener Senterpartiets sametingsprogram om barn og unge?

Barna er vår fremtid og vi legge til rette for meningsfylte og spennende liv, med tilbud og muligheter som styrker og fremmer egen identitet. Vi vil ha sterkt fokus på en trygg oppvekst, og satse på tiltak som styrker familiene.

Familieverntiltak vil forebygge rusmisbruk, vold i nære relasjoner, sykdom og selvmord.  Det må etableres lavterskeltilbud der ungdom kan få hjelp, og det må satses på tverrfaglige team møter ungdom på deres arenaer. Tiltak for forebygging og behandling av psykiske problemer og rusmisbruk må i større grad tilpasses samisk ungdom og deres levesett. Vi vil ha sterkt fokus på en trygg oppvekst, og satse på tiltak som styrker familiene. Familieverntiltak vil forebygge rusmisbruk, vold i nære relasjoner, sykdom og selvmord. 

Det må etableres lavterskeltilbud der ungdom kan få hjelp, og det må satses på tverrfaglige team møter ungdom på deres arenaer. Tiltak for forebygging og behandling av psykiske problemer og rusmisbruk må i større grad tilpasses samisk ungdom og deres levesett.

Guovddášbellodat / Senterpartiet vil:

  • Skape åpenhet om psykisk helse og ha lavterskeltilbud og tilgjengelige ressurser med samisk kulturkompetanse. 
  • Støtte ungdomsklubber og tilbud med arena for samisk uttrykk, inntrykk og utvikling. 
  • Utvikle flere digitale verktøy tilpasset samiske barn og unge 
  • Sørge for fiber og høyhastighetsnett til hele Sápmi. 
  • Satse på fritidstilbud i lokale nærmiljø, som motocross- og idrettsfasiliteter, skytebaner og dataspill/e-sport.