Senterpartiet i Sametingsrådet

Etter tre ukers forhandling foreligger enighet mellom Senterpartiet, NSR og Flyttsamelista om samarbeid i kommende periode i Sametinget. Selv om vi ikke fikk en representant fra vår krets i sametinget, så er vi i Senterpartiets krets 7 glade for at våre hjertesaker om behovet for flere samiske lærere og barnehagelærere har fått særlig oppmerksomhet i forhandlingene.

– Vi er veldig fornøyd over at våre innspill er tatt med i forhandlingene av Senterpartiets innvalgte representanter fra andre kretser, sier Jan Fredrik Eriksen som takker aller velgere i Sør-Norge som har stemt på ham.

Selv om vi ikke klarte å få inn vår representant så har Senterpartiet i Sør-Norge økt fra 2,7% i 2017 til 6,6% ved dette valget.

Jan Fredrik Eriksen og Sophie Erke Blaser