Senterpartiets førstekandidater til Sametinget

Førstekandidatene Svein Leiros, Hans Ole Eira, Nils Ante Eira, Tor Mikkola, Elisabeth Erke, Annie Tamlag og Jan Fredrik Eriksen

Etter NRK’s meningsmåling i forrige uke kan det se ut til at 5 av våre 7 førstekandidater kan få et sete i Sametinget.

Lagoppstillingen vår til Sametinget består av (i bilderekkefølge) Svein Leiros fra Gáisi valgkrets som er leder av Senterparitets Samepolitiiske råd. Hans Ole Eira fra valgkrets Ávjovárri som sitter i dagens Sametingsråd. Nils Ante Eira fra Veasttarmeare/Vesthavet valgkrets og vil være ny på Sametinget. Tor Mikkola Davvi/Nordre valgkrets og Elisabeth Erke Nuorta/Østre valgkrets har begge erfaring som sametingsrepresentanter. Førstekandidatene fra våre to sørlige kretser, Annie Tamlag fra Åarjel Saepmie/Sør Samisk og Jan Fredrik Eriksen Lulli-Norga/Sør-Norge, vil også være nye fjes på Sametinget.

Nærmere presentasjon av første- og andrekandidater finner du i vår brosjyre:

Jan Fredrik Eriksen og Sametinget – Karasjok

– Vi mener vi har et sterkt program i valget til sametinget, sier Jan Fredrik Eriksen, førstekandidat i valgkrets Sør-Norge, og når «same», «samisk» og «urfolk» i tillegg er nevnt over 70 ganger i vårt stortingsprogram, er vi som parti forpliktet oss til å jobbe seriøst med å få gjennom samepolitikk, både på Storting og Sameting.