Sophie Erke Blaser, 2. plass

Andre kandidat på vår valgliste er Sophie Erke Blaser, 22 år og født i Finnmark. Med far fra Sveits og mor fra Polmak i Tana, har  hun bodd «litt overalt». Etter fullførte videregående i Kirkenes, gikk hun ett år på folkehøyskole på linja «Solidaritet Nord og Sør». Hun bor nå i Oslo hvor hun tar opp fag for å komme inn på ønsket studie. Jobber siden sommeren 2020 i samisk barnehage hvor hun trives.

Sophie har alltid hatt en interesse for politikk. Hennes engasjement for at samer også skal kunne være synlige i bybildet, har inspirert henne til å ta steget over til å bli politisk aktiv. Hun ønsker å bidra positivt, lære mer om samepolitikk, og påvirke viktige saker for oss samer i Sør-Norge valgkrets.

Vår 2. kandidat Sophie Erke Blaser er 22 år og blant de yngste kandidatene i Sametingsvalget. Hun tilhører en helt annen generasjon enn vår toppkandidat Jan Fredrik Eriksen (49). Sophie utfordre ham og spør om denne forskjellen vil påvirke hva de vil vektlegge i det samepolitiske arbeidet?

Saker i media med Sophie:

NRK Sápmi 07.06: 10-åringen Nathaniel flyttet frivillig til en internatskole for å få snakke samisk

Ságat 22.03: Nyvalgt listetopp sikter høyt:– To på Sametinget fra Sp Sør-Norge

Ságat 11.03: Leserinnlegg: Det samiske må bli mer synlig i bybildet