Stian Hagemann Jensen, 8. plass

På åttende plass står Stian Hagemann Jensen, 46 år. Han har for tiden permisjon fra sin stilling som seksjonsleder i Oslo kommune for å studere digitalisering og ledelse. Stian leder temaring i Oslo Senterparti for boligsosiale saker og er styremedlem i Grünerløkka og Gamle Oslo Nei til EU .

For Stian er overføring av makt og myndighet over til Sametinget noe som bør være et absolutt krav. Rett styringsorgan bør ta seg av alle samepolitiske saker. Han mener at Sametinget bør, i likhet med Stortinget, bestå av heltidspolitikere som også får ansatt rådgiver slik at Sametinget blir et kraftig styringsdyktig organ. Månedlige møter med regjeringen må, ifølge Stian, settes fast og enhver regjering skal ha en egen minister fra Sametinget.