Reindrift og andre samiske primærnæringer

Reindrift og andre samiske primærnæringer

For Senterpartiet er primærnæringer ikke bare viktig i kraft av de livsviktige produktene som tilvirkes i disse næringene, men også har en meget sentral rolle som kulturbære sier Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen.

Les mer

Karl Johan (Oslo) 23. august

Karl Johan (Oslo) 23. august

Jan Fredrik og Sophie, våre to toppkandidater, gleder seg til å møte dere som bor i nærheten av Oslo når de kommer til Senterpartiets valgbod på Karl Johan. Vi får da også besøk av sametingsrepresentant Elisabeth Erke.

Les mer

Kort avstand mellom sametings- og stortingsgruppa i Senterpartiet

Kort avstand mellom sametings- og  stortingsgruppa i Senterpartiet

Deltakerne på kandidatsamlingen i Karasjok 14. august fikk besøk av Senterpartiets generalsekretær Knut M. Olsen. Felles møter mellom generalsekretær og Senterpartiets representanter på Sametinget og på Stortinget vil være et viktig verktøy for samkjøring.

Les mer

Valgkampåpning Eidsvoll

Valgkampåpning Eidsvoll

Jan Fredrik Eriksen, vår toppkandidat til Sametinget, var sammen med Akershus’ to toppkandidater til Stortinget Sigbjørn Gjelsvik og Else Marie Rødby under valgkampåpning på Eidsvoll.

Les mer

Møte mellom to toppkandidater

Møte mellom to toppkandidater

Se Jan Fredrik Eriksens møte med Elisabeth Erke, sametingsrepresentant og toppkandidat for østre valgkrets. De håper at flest mulig av Senterpartiets kandidater blir innvalgt til Sametinget i høst.

Les mer

Samiskundervisning i Sør-Norge

Samiskundervisning i Sør-Norge

Manglende arenaer for å praktisere språket, som hyppige språkbadsamlinger oftere og nærmere hjemmet er noe Jan Fredrik Eriksen har savnet for sine barn. Denne erfaring deltes av mange av møtedeltakerne. Sametingsrepresentant og pedagog Elisabeth Erke gikk igjennom hva som skjer på Sametinget og hva Senterpartiet ønsker å få til på området.

Les mer

30. juni – frist for innmelding i valgmanntall

30. juni – frist for innmelding i valgmanntall

Til høsten er det stortingsvalg, og er du over 18 år, så står du automatisk i manntallet. Det samme er ikke tilfelle med valgmantallet til Sametinget. Vi oppfordrer alle som har en samisk identitet men som enda ikke har tatt skrittet til registrere seg i valgmanntallet til å gjøre det innen fristen.

Les mer

Går for to på Sametinget fra Sør-Norge

Går for to på Sametinget fra Sør-Norge

Det gir en styrke i å ha et stort lag i ryggen som har de samme grunnprinsippene i alle de folkevalgte nivåene Senterpartiet er representert i. Det gir oss samepolitikere i Senterpartiet større mulighet for gjennomslag både lokalt og nasjonalt, sier Senterpartiets listetopp i Sør-Norge.

Les mer

Jan Fredrik Eriksen, 1. plass

Jan Fredrik Eriksen, 1. plass

Bosatt i Asker og jobber som flyvert. Engasjert for bedre samisundervisning i sør, etablering av samiske ressurssentre, og språkopplæring også for foreldre. Han krever an ansvarlig forvaltning av naturressurser.

Les mer