Kort avstand mellom sametings- og stortingsgruppa i Senterpartiet

Kort avstand mellom sametings- og  stortingsgruppa i Senterpartiet

Deltakerne på kandidatsamlingen i Karasjok 14. august fikk besøk av Senterpartiets generalsekretær Knut M. Olsen. Felles møter mellom generalsekretær og Senterpartiets representanter på Sametinget og på Stortinget vil være et viktig verktøy for samkjøring.

Les mer