Reindrift og andre samiske primærnæringer

Reindrift og andre samiske primærnæringer

For Senterpartiet er primærnæringer ikke bare viktig i kraft av de livsviktige produktene som tilvirkes i disse næringene, men også har en meget sentral rolle som kulturbære sier Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen.

Les mer