To generasjoner – et mål

Jan Fredrik Eriksen (49) og Sophie Erke Blaser (22)

En identistyrking, og styrking av språk og kultur er det som er viktigst for oss!

Valgkrets 7 (Sør-Norge) omfatter fylkene Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken og Oslo samt de de kommunene i Møre og Romsdal og Innlandet fylker som ikke tilhører valgkrets 6.

Vi samer som tilhører denne store valgkretsen har vår samiske tilknytning fra alle ulike deler av Sápmi og er derfor gjerne opptatt av lokale saker der vi kommer fra. Likevel er det slik at vi samtidig møter egne utfordringer fordi vi befinner oss utenfor det området av Norge hvor samer tradisjonelt har sin tilknytting.

Våre to toppkandidater Jan Fredrik Eriksen og Sophie Erke Blaser fikk sjansen i midten av juli til å bruke noen timer sammen – og på tross av at de befinner seg på helt ulike stadier av livet, så ser de likt på hva som er viktigst for oss samer som bor i sør.

Hver generasjon har sine utfordringer, og i sør står vi i en særstilling i kampen om å beholde vår samiske identitet. For at samisk kultur, språk og identitet skal leve vider blant samer i sør, så må staten bidra med en styrking av det samiske, som bør være en felles prioritet for det norske samfunn