Går for to på Sametinget fra Sør-Norge

– Vårt mål er to mandater fra valgkrets 7 Sør-Norge, sier listetopp Jan Fredrik Eriksen (49) fra Asker.

Eriksen sitter i dag i kommunestyret i Asker. På andreplass står Sophie Erke Blaser (21), bosatt i Oslo, mens tredjeplassen innehas av Daniel Helland-Andreassen (31) fra Askøy.

-Vi har en liste med kandidater fra hele den store valgkretsen vår, med blandet kompetanse og interesseområder. Særlig viktig for Senterpartiet i Sør-Norge-kretsen er språkopplæringen i skolen for barn, samiske møteplasser i lokalmiljøene og forvaltning av naturen vår på en bærekraftig måte, sier Eriksen.

Senterpartiet satser offensivt på Sametinget, og Eriksen mener det er en stor styrke i å være en del av et politisk fellesskap som både har folkevalgte på Stortinget, i fylker og kommuner og på Sametinget.

-Det gir en styrke i å ha et stort lag i ryggen som har de samme grunnprinsippene i alle de folkevalgte nivåene Senterpartiet er representert i. Det gir oss samepolitikere i Senterpartiet større mulighet for gjennomslag både lokalt og nasjonalt, sier Senterpartiets listetopp i Sør-Norge.

Sendt ut som pressemelding 23. mars 2021