Valgkampåpning Eidsvoll

Else Marie Rødby og Jan Fredrik Eriksen

Det er viktig for Senterpartiets samepolitikere at vi har et nært samarbeid med moderpartiet slik at vi har støtte for å få gjennomslag for våre saker også på Stortinget. Vår førstekandidat til Sametinget, Jan Fredrik Eriksen, var sammen med Akershus’ to toppkandidater til Stortinget Sigbjørn Gjelsvik og Else Marie Rødby under valgkampåpning på Eidsvoll.