Webmøte 27. april

Tema for møte er vilke saker vi “i Sør” skal prioritere i valgkampen.

Ønsker du å være med i møtet? Be om å bli medlem av FB-gruppa: Senterpartiets Sametingsgruppe valgkrets 7, Sør-Norge – lenke til møte legges ut her senest en time før møtet, eller send epost til sp.samepolitisk.rad@sp.no i god tid før møtet.

Les gjerne programkomiteens forslag til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram for perioden 2021-2025. Det endelige programmet vedtas på Landsmøtet. De samepolitiske punktene står denne gangen inne i de aktuelle temaene, ikke samlet for seg.