WEBvalgmøte: Samiskundervisning i Sør-Norge

Vi inviterer alle interesserte til å bli med å diskutere samisk språkundervisning i skolen mandag 21.6 kl. 19:00-20:30. Innledning ved sametingsrepresentant Elisabeth Erke som er pedagog med erfaring som lærer, inspektør og rektor ved skoler i og rundt Oslo.Dette er et viktig spørsmål for mange foreldre i Sør-Norge som ønsker at deres barn skal kunne bli kjent med sin samiske bakgrunn og få en mulighet til å lære samisk.

Vi håper å få mange gode innspill om:

  • Hvordan fungerer det i dag og hva er erfaringen med samiskundervisningen i Sør-Norge?
  • Hvorfor er undervisning i samisk språk viktig?
  • Kan undervisningen organiseres på en bedre måte?
  • Hva er situasjonen når det gjelder samiskundervisning for voksne?

Vår førstekandidat Jan Fredrik Eriksen ønsker velkommen til møtet, og du vil få treffe flera andre av våre kandidater – lenke til valglista

Innleder Elisabeth Erke med våre tre toppkandidater, Jan Fredrik, Sophie og Daniel

«Med språk er du hjemme overalt» sa forfatteren Edmund De Waal. Guovddášbellodat/Senterpartiet mener det må gjøres en stor satsing på språkopplæring og oppfølging av NOU 2016:18 Hjertespråket-Váibmogiella/Vaajmoegïele/Vájmo giella, for å nå målene om funksjonelle og likeverdige offentlige tjenester på samisk. 

Samiske språk er truede, og det trengs flere språkbrukere for å bevare språkene. Barns språklæring er nøkkelen til vitalisering av samiske språk, derfor må styrking av samiske språk i barnehager og skoler være de viktigste tiltakene.

Fra Senterpartiets valgprogram 2021-2025

Les hele valgprogrammet